گروه علوم اجتماعي اداره کل شهر تهران
علمی - آموزشی - اجتماعی 
قالب وبلاگ
آدرس سایت گروه های آموزشی شهر تهران

ww.tehrangam.test.tehranedu.ir

همکاران گرامی پس از وارد شدن؛در صفحه اصلی به قسمت متوسطه 2 بروید؛سپس گروه علوم اجتماعی را انتخاب نمایید.


راه دیگر وارد شدن به سایت گروه:پس از وارد شدن به آدرس ا صلی پورتال آموزش و پرورش

(www.tehranedu.ir)بالای صفحه(منو) قسمت دسترسی به....آخرین آیکون گروه های آموزشی می باشد.و از انجا وارد گروه  علوم اجتماعی می شوید.
[ یکشنبه پنجم آبان 1392 ] [ 12:8 ] [ گروهی ]
همکاران محترم:

جهت تکمیل وضعیت نیروی انسانی لطفا موارد زیر را تکمیل نمایید و به اداره کل ارسال کنید.

نام منطقه:

 رشته تحصیلی(مرتبط-نیمه مرتبط-غیر مرتبط):

جنس(زن -مرد):

مدرک تحصیلی (لیسانس-لیسانس و با لاتر):

سنوات خدمت(تا ۱۰سال-۱۱تا۲۰ سال----۲۱تا۳۰):

[ پنجشنبه دوم آبان 1392 ] [ 11:29 ] [ گروهی ]
همکاران گرامی آدرس جدید ایمیل گروه علوم اجتماعی شهر تهران

ejtemaeigam2@tedu.ir

[ پنجشنبه دوم آبان 1392 ] [ 9:45 ] [ گروهی ]

 

فراخوان مقاله نویسی

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما همکاران سخت کوش و محقق،

محورهای ذیل با توجه به محتوای کتب علوم اجتماعی وضرورتهای اجتماعی پیش رو، جهت ارایه مقاله پیشنهاد می گردد.

۱-نگاهی جامعه شناختی به مؤلفه ها و ویژگیهای راه حضرت امام خمینی(ره)و تمایز آن با اسلام آمریکایی

۲-بررسی رابطۀ فرهنگ و هویت ملّی

۳-بررسی روند اسلامی سازی علوم اجتماعی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر کتب علوم اجتماعی مقطع متوسطه 

۴-استعمار غرب، سلطه و تکوین هویتهای مقاومت در جهان اسلام

۵-جامعه شناسی اسلامی (علوم انسانی/ علوم اجتماعی) و ویژگی های آن

۶-تحلیل محتوای کتب اندیشمندان مسلمان در مورد علم اسلامی (علوم انسانی/ علوم اجتماعی/ جامعه شناسی اسلامی)

۷- بررسی گفتمان تنش زدایی دولت تدبیر و امید و چشم انداز آیندۀ آن

۸-انعکاس هویت انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن در علوم اجتماعی مقطع متوسطه

۹- بررسی میزان هماهنگی تبلیغات تلویزیونی در ایران با محتوای کتب علوم اجتماعی مقطع متوسطه

۱۰-نقد جامعه شناسی غربی از منظر اندیشمندان مسلمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             گروه علوم اجتماعی شهر تهران

[ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 ] [ 22:33 ] [ گروهی ]
همکاران گرامی : لطفاپس از تبادل نظر با مناطق هم گروه تان َبرنامه عملیاتی خود را تا پانزدهم آبان ایمیل نمایید.باتشکر
[ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 ] [ 22:25 ] [ گروهی ]

مشکل از آنجا آغاز می شود که ما مدام مستعد به دست آوردنیم!
.
وتمام بحرانهای زندگی از آنجا اغاز می شود که هیچکس برای از دست دادن آمادگی ندارد وهمه خدار ا برای داده هایش شکر میکننند نه برای نداده ها وستانده هایش .
در صورتیکه بی قربانی زندگی اصیل آغاز نخواهد شد وگاهی بی قربانی زندگی ما مرده ای در آغوش دارد که سالها پیش باید قربانی میشد.
اعیاد قربان و غدیر مبارک.

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 22:38 ] [ گروهی ]
مجمع اول گروه علوم اجتماعی شهر تهران در تاریخ شنبه ۲۷/۷/۹۲ در محل گرو ه های آموزشی -طبقه چهارم بر گزار می گردد. موضوع جلسه :توضیح برنامه عملیاتی
[ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 ] [ 21:35 ] [ گروهی ]
دبیر خانه راهبری علوم اجتماعی:

شیوه نامه طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

مقدمه :

ارزشیابی به عنوان حلقه اي از زنجیره ي فعالیتهاي آموزشی معلم وتکمیل کننده سایر فعالیتهاي او همواره بخش تکمیلی وجدانشدنی از تعلیم و تربیت بوده است . در این فعالیت معلم با استفاده از روشها ، فنون وابزارهاي مختلف اندازه گیري بازده دانش آموزان رادر زمینه هاي مختلف درسی و رفتاري سنجش کرده و مورد ارزیابی قرار می دهد و از این طریق میزان موفقیت خود و آنان را در دستیابی وتحقق بخشیدن به اهداف آموزشی وتربیتی مشخص می نماید

. از آنجایی که بر طبق نظریه هاي جدید آموزشی، معلم نه تنها درپایان ترم تحصیلی بلکه در طول فرایندیاددهی یادگیري باید میزان یادگیري فراگیران خود را ارزیابی نماید . بنابراین ارزشیابی تنها به امتحانات پایانی اعم از پایان سال یا نیمسال محدود نمی گردد، بلکه براي مقاصد گوناگون وبه صورتهاي مختلفی انجام می پذیرد . به عبارتی امروزه سنجش وارزشیابی نتایج یادگیري هاي دانش آموزان و ارزیابی پیشرفت تحصیلی آنان تنها به نمره دادن وگواهینامه دادن خلاصه نمی گردد،بلکه هدف اصلی واساسی آن کمک به معلمان در جهت بهبود شیوه هاي آموزشی ، الگو ها وراهبردهاي ت ریس آنان ورفع نواقص یادگیري فراگیران ودانش آموزان است ، از این روباید نگرش خودر را در مورد آموزش و پرورش فرزندانمان با توجه به نظریات جدید در حوزه یادگیري ،ارزشیابی ، پرورشی ، خلاقیت بازسازي کنیم . و فضایی راایجاد کنیم که مدرسه به عنوان مکانی براي یادگیري، لذت بخش باشد .

اهمیت وضرورت :

آموزش وپرورش رامی توان به صورت فرایندي تعریف کرد که به منظور تغییر وتعدیل رفتار دانش آموزان با توجه به هدفهاي معین طرح ریزي شده است ودر این فرایند نقش معلم عبارت است از فراهم ساختن شرایط وامکانات لازم به گونه اي که تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان ایجاد شود . براي سنجش ومشخص کردن این تغییرات همواره از عاملی همچون امتحان استفاده می شود . در گذشته امتحان فقط وسیله اي براي غربال کردن دانش آموزان بود . وعامل مهمی براي تعیین سرنوشت آینده دانش آموزان، بشمارمی رفت . اما امروزه بر اثر پیشرفت روز افزون علوم وتکنولوژي ودگرگون شدن مفهوم آموزش وپرورش نقش امتحان تغییر یافته است و به عامل کشف کننده وشناساننده توانایی ها واستعدادهاي دانش آموزان وآماده سازي آنان براي شرکت در فعالیتهاي سازنده جوامع پویاي انسان تبدیل گشته است .

در سالهاي اخیر با تغییرات اساسی در کتابهاي درسی به ویژه در مقطع متوسطه مولفان ، کتابهاي جدید را با رویکرد تدریس با شیوه هاي فعال مشارکتی و گروهی تالیف نموده اند که این شیوه تدریس در آموزش مفاهیم پایه اي علوم تاثیر زیادي در ماندگاري مفاهیم وکاربردي کردن آنها دارد .

بنابراین بدلیل اینکه سوالات رویه اي ومحاسباتی صرف در این نوع شیوه تدریس جایگاهی ندارد لازم است در ابزار اندازه گیري این شیوه تدریس تجدید نظر شده و از سوالات مفهومی و استاندارد براي ارزشیابی دانش آموزان استفاده شود . از طرف دیگر سوالات مفهومی دانش آموزان را در موقیعت هاي جدیدي قرار داده وبه دانش آموزش مجال بیشتري براي فکر کردن و اندیشیدن در مورد مفاهیم علوم می دهد که این یکی از اهداف اساسی در تحول بنیادین در آموزش وپرورش است .


ادامه مطلب
[ جمعه دوازدهم مهر 1392 ] [ 20:18 ] [ گروهی ]

بارالها

در آستانه ي اولین روزهای علم آموزي، از تو میخواهیم که یاري مان کنی تا بیاموزیم هر آنچه را که می پسندي و دوري جوییم از آنچه که ناپسند توست.

اولین روز مهر همیشه نوستالژي هایی را برایمان تداعی می کند که غرق نشاط وهیجان میشویم!

پایان تعطیلات دلپذیر سه ماهه ي تابستان وآغاز یک سال تحصیلی دیگر! دیدار مجدد دوستان قدیمی و معلمان مهربان جدید و سابق، زنگ هاي تفریح ،بوي کتاب نو وکلی خاطرات تازه و جذاب که باید براي دوستانت تعریف میکردي.

مهر و مهربانی باهم نسبت دارند.این ماه ، ماه مهربانی است شاید از این روست که ان را مهر نام نهادند. این مهربانی را در نگاه معصوم دانش آموزان ودرلحن دلنشین معلمان میابی.

پس آغاز سال تحصیلی جدید برتو اي مهربان مبارك. مهربانیت افزون و دلت خوش وسینه ات لبریز از معارف،

  خداوند همواره نگهدارت.

[ چهارشنبه سوم مهر 1392 ] [ 19:30 ] [ گروهی ]

به نام خدا

فصل پنجم از کتاب حدیث پیمانه(مربوط به فصل 4 کتاب علوم اجتماعی جدیدالتالیف سال چهارم )

 

فصل پنجم : سنت و تجددطلبى دينى1.نيروهاى اجتماعى ايران از 1342 تا 1357  
1 1 امام خمينى (ره )، مرجعيت و رهبرى مذهبى  
نقطه ى عطفى كه در سال 1342 در روند نيروهاى اجتماعى ايران پديد آمد، ناشى از رفتار نيروى مذهبى و ابتكار عمل موجود در نهضت پانزده خرداد بود.
حضور امام خمينى در حيات سياسى ايران با خصوصيات و ويژگى هاى زير همراه بود:
1. قرار گرفتن مرجعيت شيعه در سطح رهبرى سياسى نيروى مذهبى 
امام به عنوان يك مرجع دينى در راءس رهبرى يك حركت فعال سياسى قرار گرفت و ديگر مراجع را نيز همراه خود به ميدان آورد و اين مسئله اى بود كه از صدر مشروطيت تا اين مقطع عملى نشده بود.
مرجعيت شيعه بعد از مشاهده ى نتايج حركت فعال خود در مشروطه به دلايلى كه پيش از اين گذشت يك حركت فعال سياسى را در دستور كار خود قرار نداد و به موضع گيرى هاى مقطعى بسنده كرد؛ ولى در حركت سال 42 مرجعيت شيعه ديگر بار در يك حركت گسترده شركت كرد و رهبرى آن را نيز مستقيما عهده دار شد.
2. فراگيرى و پوشش دادن به حركت هاى سياسى موجود 
طبيعى است كه حضور مرجعيت شيعه مانع چند قطبى شدن نيروى سياسى مذهبى شده و موجب بسيج مردمى اين نيرو به گونه اى فراگير و همه جانبه مى شود. بسيج مردمى و فراگيرى حركت ، حركت هاى سياسى ديگر را نيز تحت الشعاع قرار مى دهد و جاذبه ى سياسى هر حركتى را كه هم آهنگ با آن نباشد، كم رنگ و ضعيف مى كند.
اگر قبل از سال هاى 42 حركت هاى سياسى اى كه معارض با استبداد بود، در قالب هاى مختلف روشنفكرى و يا دينى سازمان مى يافت و نيروى مذهبى در عرض نيروى روشنفكرى قرار مى گرفت ، اينك با حضور امام در صحنه ى سياست ، نيروى مذهبى با احاطه و گستردگى خود ديگر نيروها را پوشش مى دهد و نيروهاى ديگر نيز ناگزير با پوشش گرفتن از اين حركت دوام و بقا مى يابند. اين ويژگى نيز از خصوصياتى است كه پس از انقلاب مشروطه نيروى مذهبى فاقد آن بود.
3. رويارويى با اصل نظام شاهنشاهى 
رويارويى با اصل نظام خصوصيتى است كه هيچ يك از حركت هاى سياسى قبل واجد آن نيست . البته عدم رويارويى با اصل نظام به معناى مقبول يا مشروع دانستن نظام شاهنشاهى نيست ، بلكه به اين معناست كه نيروهاى سياسى موجود، اعم از مذهبى يا غير مذهبى اين هدف را در دسترس ‍ نمى ديدند و در آن مقطع از حركت خود، آن را به عنوان شعار مطرح نمى كردند؛ براى مثال ، حزب توده به عنوان يك حزب ماركسيست ، سياستى جز تحقق يك نظام سوسياليستى ، يا كمونيستى تعقيب نمى كرد؛ ولى اين حزب در تاريخ مبارزات خود هرگز نظام را به عنوان شعار سياسى خود انتخاب نكرد؛ بلكه در طول آن سال ها مدعى مبارزه در چهارچوب قانون اساسى مشروطه بود. نيروى مذهبى نيز، هر حاكميتى را كه در زمان غيبت از نظارت فقيه جامع الشرايط برخوردار نباشد غير مشروع و ظالمانه مى داند؛ بنابراين مشروطه را نيز حاكميتى شرعى نمى دانست و دليلى كه ميرزاى نائينى در دفاع از مشروطه اقامه مى كند، بر اين اصل متكى است كه دفع افسد به فاسد لازم است ؛ يعنى اگر حاكميت استبدادى شاه ، فسادى عظيم است و اين حاكميت را ما نمى توانيم به طور كامل نابود كنيم ، وظيفه داريم تا آن جا كه ممكن است در جهت كنترل و محدوديت شرعى آن اقدام كنيم .
حركت امام در سال 42، موجب شد تا رويارويى با اصل نظام به عنوان يك شعار جديد براى نيروى مذهبى و ديگر نيروهاى سياسى كه در جامعه وجود داشتند، مطرح شود. علاوه بر درايت و نبوغ سياسى امام ، موضع گيرى تند استبداد نسبت به مذهب بعد از رحلت آيت الله بروجردى زمينه ى مقبوليت اين شعار را فراهم ساخت .
امام در خطابه هاى اوليه ى خود درصدد پيش گيرى برخى از حركت هاى ضد دينى رژيم و كنترل آن بود، ولى بعد از آن كه دربار حملات همه جانبه ى خود را آغاز كرد و با كشتار پانزدهم خرداد و سخنرانى شاه پس از آن و تصويب كاپيتولاسيون ، نشان داد كه حريم استقلال و هويت دينى جامعه را نگه نمى دارد، نيروى مذهبى متوجه شد كه درگيرى او با شاه نزاعى نيست كه در حدى خاص متوقف شود، بلكه جنگى است كه تنها با بود و نبود يكى از آن دو پايان خواهد يافت .
4


ادامه مطلب
[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 20:32 ] [ گروهی ]

 کل پاسخ فعالیت های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 91

گروه علوم اجتماعی استان آذربایجانشرقی

درس اول

 گفتگو کنید(ص6): دربارة راه هاي ورود يك انديشة فردي به حوزة فرهنگ با يكديگر گفت وگو كنيد.  

ارائه در تعاملات روزمره در ارتباطات اجتماعی

ارائه در رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری

3-حضور در برنامه ریزی کلان اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی( قدرت و دانش)

4مشارکت فعال در انجمن ها، تشکل ها و جریان های اجتماعی و فرهنگی

تامل کنید:ص7 با توجه به آنچه در سال هاي گذشته خواندها يد، تفاوت موجودات جهان تكويني و عيني با موجودات جهان انساني در چيست؟ 

  منظور از جهان تکوین همان جهان ساخته شده و شکل گرفته است که مستقل انسان ایجاد شده است و پیدایش آن خارج از اراده انسان است،اما جهان انسانی مخلوق انسان بوده و یا تحت تاثیر اراده انسان بوجود می آید.   

تحقیق کنید:ص8  ؛  برخي آيات قرآن كريم از تعامل فعال جهان عيني با جهان فرهنگي و اجتماعي سخن مي گويند. دربارة اين آيات تحقيق كنيد.  

سوره انعام آیه 44: (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ‏ءٍحَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ ). و به هنگامى كه درسهاى نخست را فراموش كردند، درس دوم را براى آنها آغاز كرديم و درهاى انواع نعمتها را بر آنها گشوديم» شايد بيدار شوند و به آفريننده و بخشنده آن نعمتها توجه كنند، و راه راست را بازيابند»

سوره اعراف آیه 96:وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ : و اگر اهل شهرها و آبادى‏ها ایمان مى‏آوردند و پرهیزکارى پیشه مى‏کردند ، یقیناً [درهاىِ] برکاتى از آسمان و زمین را بر آنان مى‏گشودیم ، ولى [آیات الهى و پیامبران را] تکذیب کردند ، ما هم آنان را به کیفر اعمالى که همواره مرتکب مى‏شدند [به عذابى سخت] گرفتیم .

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392 ] [ 0:7 ] [ گروهی ]

بررسی رابطه ی میان جهانی شدن ، مدرنیزم و بی دینی

 (از خلال مفاهیم فرهنگی)

نقد از : فرشته انصاری سرگروه علوم اجتماعی منطقه 14 شهر تهران
  /**/

مقدمه و طرح مساله :

 مقاله ی حاضر معرفی و نقدی جامع بر کتاب "فهم جامعه ی مدرن (صورت بندی های فرهنگی جامعه ی مدرن)" ، نوشته ی رابرت باکاک و ترجمه ی مهران مهاجر می باشد . این کتاب در تهران در سال 1386 و توسط موسسه ی انتشارات آگاه در 127 صفحه به چاپ رسید .

 "جوامع مدرن چگونه تکوین یافته اند ؟" این اصلی ترین سوالی است که کتاب "فهم جامعه مدرن" در پی پاسخ گویی به آن است . بر اساس دیدگاه کتاب چهار فرایند سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در گذار به مدرنیته سهم داشته اند و تمام آن ها در کنش متقابل با یکدیگر بوده اند . مدرنیته نه محصول یک فرایندِ واحد بلکه محصول درهم فشردگی چند فرایند متفاوت با تاریخ های متفاوت بوده است . هر یک از این فرایندها به شکل گیریِ ِ ویژگی های متمایز و خصلت های اجتماعی ِ خاصی انجامیده ولی همگی به همراه هم می توانند تعریفی دقیق از مدرنیته در اختیار بگذارند . گذار به سوی مدرنیته بدون مشارکت همه این فرایندها عملی نیست و هیچ یک از آن ها به خودی خود نمی تواند توضیح روشنی در مورد چگونگی تکوین جوامع مدرن به دست دهد پس هیچ کدام از آن ها نسبت به دیگری اولویت تبیینی ندارد . در کنار توجه کتاب به این چهار فرایند یا به عبارت دیگر صورت بندی های چهارگانه که هم دلایل ظهور مدرنیته را بررسی می کند و هم نتایج و محصولات آن را ، کوشش دیگر کتاب آن است که نقش تاریخ را از قلم نیاندازد بدین معنی که تمام صورت بندی های مزبور در بستره های تاریخی و چارچوب های تقویمی شکل گرفته اند که بدون توجه به آن ها نمی توان تفسیر دقیقی از موضوع ارائه کرد . در واقع صورت بندی های مدرنیته با تعمیم های تاریخی سر و کار دارد چرا که هدفش فقط این نیست که بگوید کِی و کجا جامعه مدرن شکل گرفت بلکه می خواهد بگوید چرا چنین اتفاقی رخ داده است ؟ به قول مایکل مان ِ جامعه شناس : "بزرگترین سهم مورخ در روش شناسی علوم اجتماعی ، تعیین تاریخ رویدادها است" . حتی اگر تاریخ و زمان مربوطه دقیق ِ دقیق نباشد .


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 ] [ 10:57 ] [ گروهی ]

       لغات تخصصی ویژه کتب علوم اجتماعی  دبیرستان

                                                  تهیه: پورزارعیان عضو گروه علوم اجتماعی آذربایجانشرقی

هنجار اجتماعی(social norm) شیوه های رفتار، عمل یا اندیشه که در جامعه پذیرفته شده و فرد با فرآیند اجتماعی شدن با انها منطبق می شود. عدم رعایت آن باعث واکنش های مانند تعجب، فشار و یا الزام اجتماعی می شود.

هنجار(norm) قاعده و قانونیست که مرجع عمل است. هنجار اصل و قاعده ای است که باید رفتار را هدایت و رهبری کند.

بی هنجاری(Anomie) رفتارهای که با قواعد و هنجارهای مورد قبول جامعه مغایرت دارد، شخص  دچاربی سازمانی شخصیتی شده و متمرد و منحرف در برابر قوانین است، شرایطی که در ان هنجارها در تنازع با یکدیگرند و افراد به سختی می تواند خواسته ها و اهداف متناقص محیط اجتماعی سازگاری پدید آورند. انتظارات فرهنگی با واقعیات اجتماعی ناسازگار باشد وضع یا شرایطی که فاقد هنجار است.

نابهنجار(Abnormal) فاقد سازگاری با نظام، مضر در کارآیی یک نظام، مغایر با انتظارات مردم، متمایز از آنچه معمول و طبیعی است. آنکه از هنجارها و میانگین ها انحراف دارد.

 نابهنجاری اجتماعی(social Abnormal)  اختلال در رابطه یک فرد یا گروه و محیط اجتماعی خود و ساخت و کارکرد جامعه .

ارزش(value) بنیادی ترین عامل تعیین کننده اندیشه و عمل و یا اعمال فرد و همچنین شکل گیری حیات اجتماعی است 1- ممکن ملاک ارزش همان مورد آرزو بودنباشد2- دارای قیمت زیاد و قابل مبادله 3- ذاتا ازشمند بودن  3- بواسطه ای رفع نیاز ها و بر آورده کردن اهداف خاص . مورد اول و چهارم به مفهوم ارش در جامعه شناسی نزدیکتر است.

 هر موضوعی که مورد نیاز و نگرش یا ارزو باشد. پارسونز: ارزش عنصری از دستگاه نمادین مشترک است که ملاک و معیار برای انتخاب است. معادل هنجار های بنیادی و هدایت کننده است. احساسات ریشه دار وعمیقی است که اعضای جامعه در ان شریکند. این ارزش ها اعمال و رفتار جامعه راتعیین می کند.


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و دوم شهریور 1392 ] [ 23:56 ] [ گروهی ]
"
جهانی شدن و نقش آن در دین و دین داری"
 

تهیه کننده :شیلا عطرزاده-منطقه ۱ 
  

    باسلام و درود به روان پاک شهدای اسلام ،گرایش به دین یک عنصر اصلی در زندگی مردم است . مردم علاقه به مسایل دینی دارند و به همین جهت افارد خرافه ساز و کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه اسیر دست استعمار هستند می روند تا با استفاده از این ابزار ، مسایل دینی را به خرافه بکشند و رسوبات تعصبات جاهلی را با وارد کردن ضربات جبران ناپذیر به پیکره جامعه اسلامی دوباره زنده کنند .

اینجاست که نقش بسیج و بسیجیان از این باب سنگین تر می شود و رسالت آنها در گسترش بیداری اسلامی در جامعه اسلامی به قول رهبر گرانقدرمان " در راههای طولانی گاهی انسان قوه هم دارد ، زانو و پاها اصلاً خسته نشده ، اما آدم از حرکت خسته روحی می شود . این خستگی روحی انسان را از رسیدن به اهداف باز می دارد. برای این که خستگی روحی پیش نیاید که از خستگی جسمی گاهی خطرش هم بیشتر است ، استمداد از پروردگار ، توکل به خدا و امیدواری به کمک الهی لازم است ." بیانات در دیدار اعضای هیآت دولت 17/7/84

    وقتی راه را درست تشخیص دادید با همه وجود آن را بپیمایید . این منطق امیرالمؤمنین (ع) بود ، منطقی شجاانه که آن را در زندگی خود به کار بست . در دوره کوتاه پنج ساله حکومتش نیز با همین منطق زندگی کرد و ذرة ای از مواضع به حق خود کوتاه نیامد و شجاعانه ایستاد . وقتی راه خدا را تشخیص داد ، ملاحظه ی احدی را نکرد و این عین شجاعت است .

    رهبر عزیزمان در سخنرانی مورخ 20/11/1374 می فرمایند :

امروز که وظیفه حساس اداره جامعه اسلامی در دست امثال بنده است می فهمیم که چقدر علی علیه السلام بزرگ بوده است ........امیرالمؤمنینی (ع) که نزدیک به صد سال بر روی منبرها او را لعن و همه جای دنیا ی اسلام عله او بدگویی کردند ، آن یگانه ای که هزاران حدیث جعلی علیه او وحرفهایش ساختند و به بازار افکار عرضه کردند ، چنین بود که توانست بعد از گذشت این سالهای طولانی ، خود را از زیر بار اوهام و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه

 دارد....هر فرد مسلمان باید این مشعل عظیم را بر بالای قله حیات ببیند و به سمت آن حرکت کند."

     


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و دوم شهریور 1392 ] [ 10:38 ] [ گروهی ]
 

بارم بندی کتاب جدیدالتالیف علوم اجتماعی سال چهارم

پایانی و شهریور و جبرانی

نیمسال اول

درس

فصل اول     2.5 نمره

2

1

2.5

2

2.5

3

2.5

4

فصل دوم  2.5 نمره

3

5

3

6

2

7

2.5

8

2.5

 

9

2

 

10

3

 

11

2

 

12

2.5

 

13

3

 

14

20

20

جمع

[ چهارشنبه بیستم شهریور 1392 ] [ 0:21 ] [ گروهی ]

جهانی شدن ورابطه آن با دین

چكيده:

 ما در زماني زندگي مي‌‌كنيم كه با تحولات جهاني پيچيده‌اي روبه­رو هستيم و پديده‌هاي فكري جديدي ما را احاطه كرده‌اند كه در بسياري از زمينه‌ها اين پديده‌ها و تحولات ما را با چالش‌هاي مختلفي مواجه ساخته‌اند. از جمله اين پديده‌هاي فرهنگي معاصر‌، پديده و فرآيند جهاني­شدن مي‌‌باشد كه از نتايج دوران مدرنيته توسعه و پيش­رفت فن‌آوري اطلاعات است. پديدۀ جهاني­شدن به دليل تأثيرات فراواني كه بر فرهنگ اقتصاد و سياست کشورها و ملّت­ها داشته و دارد، از اهميت بسياري برخوردار مي‌‌باشد.

 در دنياي امروز که رشد و توسعۀ پر شتاب وسايل ارتباط جمعي و تکنولوژي­هاي ارتباطي ـ اطلاعاتي فاصله­ها را کم کرده است و مرزهاي زمان و مکان را درهم شکسته، موضوع «جهاني­شدن» از اهميت بالايي برخوردار است و تأثير آن را مي­توان در تمامي جنبه­هاي مختلف زندگي، از بزرگ­ترين آرمان­ها و ارزش­هاي انسان تا جزئي­ترين مسائل زندگي،  مشاهده کرد.

يکي از مهم­ترين حوزه­هايي که در موضوع جهاني­شدن طرح مي­شود، رابطۀ دين و جهاني­شدن است.

اسلام منافاتي با موضوع جهاني­شدن و جهاني‌سازي ندارد ولي ويژگي‌هاي جهاني­شدن از منظر اسلام با ويژگي‌هاي اصطلاحي امروزي آن متفاوت مي‌‌باشد. مروري بر مفاد متون دين و فرهنگ دين، ما را با اين واقعيت غيرقابل انکار روبه­رو مي‌‌سازد كه دين اسلام يك دين جهاني است و در تجربۀ تاريخي خود همواره براي جهاني­شدن كوشيده است. اسلام مسئلۀ جهاني­شدن و تشكيل جامعۀ جهاني و حکومت جهاني را مطرح كرده است.

 مقدمه:

آيا جهاني شدن به تقويت نقش دين و تأثير گذاري مفاهيم ديني منجر مي‌شود، يا برعكس به تضعيف اين امر و كمرنگ كردن نقش دين و تربيت ديني كمك مي‌كند؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت: اجماع كلي در اين زمينه در بين صاحبنظران علوم اجتماعي وجود ندارد. در حاليكه، عده‌اي به نقش مثبت فرايند جهاني شدن در اين ارتباط اشاره دارند، عدة ديگري به نقش منفي جهاني شدن در تأثير گذاري دين در تربيت ديني و اساساً نقش دين در حيات اجتماعي بشر معتقد هستند؛ چراكه دين را يك مقوله سنتي دانسته كه با پديدة مدرن جهاني شدن در تقابل قرار دارد. جهاني شدن گرچه فرصت‌هاي جديد و ظرفيت‌هاي بالقوه قابل ملاحظه‌اي را به همراه دارد، اما ذاتاً همراه با تهديدات جدي است. از جمله مي‌توان به ايجاد بحران هويت در جامعه اشاره كرد. دراين صورت، اين پديده ارتباط معقول و منطقي ميان عناصر هويت ساز را تضعيف كرده، مانع شكل گيري هويت ثابت نزد افراد در جوامع مختلف مي‌شود.

«جهاني شدن» مفهومي است كه در چند دهه اخير در محافل علمي و غيرعلمي مباحث و مناقشه برانگيزي را به خود اختصاص داده است. تحولات اخير در جامعه جهاني، متأثر از فرآيند جهاني شدن است.  فرآيند جهاني شدن با دامنه گسترده هجمة فرهنگي بسيار سنگين را برگستردة جوامع مختلف وارد كرده است، به‌گونه‌اي كه ثبات، محدوديت و يكپارچگي جوامع را بر هم‌زده و جامعه همبسته و متحد را بة يك فضاي اجتماعي نفوذپذير و پاره پاره تبديل مي‌كند. امروزه جامعة نظام‌هاي اجتماعي، محدود و معين نمي‌باشد، بلكه پديده اي است كه بواسطة شبكه‌هاي اجتماعي فضايي همپوش و متقاطع ساخته مي‌شوند

 نویسنده:مژگان صالحی ابیانه دبیر منطقه 15


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 ] [ 23:47 ] [ گروهی ]
ماه رمضان مبارك بادت ای دل

سلامي وكلامي زدل با روزه دار عالم معنا .

رمضان آمدوبرسفراو مأواي گزيده ايم.ديگر به هيچ لب نخواهم گشود الا سخن حضرت
دوست.برهيچ سفره اي نخواهم نشست مگر سفره اي كه صاحبش توئي ؛ وآيامگر سفره اي هست كه صاحبش تو نباشي؟؟!

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 19:37 ] [ گروهی ]

نجمه بیج آوری-منطقه ۵

 

شکل گیری هویت اسلامی:

 

مقدمه :

از جمله شعار ها و خواست های مردم منطقه در قیام های علیه حکومت هایشان، حفظ استقلال و عزت ملی و اسلامی شان است. هویت اسلامی و حتی ملی تکه ی گمشده ی کشور های عربی منطقه است که سالیان طولانی توسط سران دست نشانده شان به عرصه فراموشی کشیده شده بود. سخنان زیر تنها گوشه ای از اشارات رهبر معظم انقلاب به مسئله هویت اسلامی است:

«این انقلاب آمد، نظام درست کرد، این نظام باقى ماند، روزبهروز قوىتر شد، روزبهروز هم پیشرفتهتر شد؛ این می شود الگو. این الگوسازى یک گفتمانى را به وجود مىآورد که آن، گفتمان هویت اسلامى و عزت اسلامى است.  امروز در بین ملتهاى دنیا، احساس هویت اسلامى، قابل مقایسهى با سى سال قبل نیست؛ احساس عزت اسلامى و مطالبهى این عزت، امروز قابل مقایسهى با گذشته نیست. این، اتفاق افتاده است.»

«دوران ده سالهى حیات مبارک امام بزرگوار، دوران پیدایش نظام سیاسى اسلام و احیاء هویت اسلامى در مسلمانان جهان و افراشته شدن پرچم اسلام در کشور ما است.»  

بيداري اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري

حوادثى كه اخيراً در منطقه اتفاق افتاده است - حوادث مصر، تونس، ليبى، بحرين - حوادث بسيار مهمى است. يك تحول بنيانى دارد در اين منطقهى اسلامى و عربى انجام ميگيرد؛ اين نشانهى بيدارى امت اسلام است. همين چيزى كه دهها سال است شعار آن در جمهورى اسلامى داده ميشود، امروز در متن زندگى اين كشورها دارد خود را نشان ميدهد.                                                                                                                                  دو خصوصيت در اين تحولات وجود دارد: يكى عبارت است از حضور مردم، و ديگرى عبارت است از سمت و سوى دينى در اين حركتها. اين، دو عنصر اساسى است. حضور مردم با جسم خودشان؛ همان اتفاقى كه در انقلاب اسلامى افتاد. احزاب و پشت ميز نشينها و برج عاج نشينها و تحليلگرهاى ذهنى هيچ كارى نتوانستند انجام دهند. هنر بزرگ امام بزرگوار ما اين بود كه توانست مردم را وارد صحنه كند. وقتى مردم به عرصه آمدند، جسم خودشان را،   دل خودشان را، نيت و همت خودشان را وارد عرصه كردند، گرههاى كور باز شد، راههاى بنبست گشوده شد. امروز همين اتفاق دارد در كشورهاى ديگر مىافتد. در مصر يا در تونس مردم آمدند وارد صحنه شدند؛ والّا روشنفكران و برج عاج نشينها هميشه بودند، هميشه هم حرف ميزدند؛ خيلى از اوقات هم مردم را دعوت ميكردند، كسى به حرف آنها چندان توجهى نميكرد. اينجا خود مردم وارد صحنه و عرصه شدند و گرايش و جهت گيرى آنها هم جهت گيرى دينى است؛ يعنى نماز جمعه است، نماز جماعت است، نام خداست، علماى دينند، افراد مبلّغ دين و بنيانگذاران تفكر نوين دينى در بعضى از كشورها هستند. اينها وارد ميدان شدند، لذا مردم هم آمدند توى صحنه. اين، خصوصيت اين قضيه است. چرا آمدند؟ آن چيزى كه آنها را كشاند، به صورت واضحى مسئلهى عزت و كرامت انسانى آنها بود.ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم فروردین 1392 ] [ 11:10 ] [ گروهی ]
بیایید خانه تکانی عید نوروز را با خانه تکانی ذهنمان همراه و گرد و غباری راکه روی تفکرمان نشسته با دستمال مهارت‌ها پاک کنیم و عادت‌های همیشگی زندگی‌مان را به مهارت زندگی تبدیل نماییم. اگر به فکر خرید مبلمان جدید و مد روز هستیم، اشکالی ندارد؛ اما از این نکته مهم غافل نباشیم که برای روانمان، فکرمان، وجودمان و زندگیمان افکار نو، همزمان با پیشرفت علم به وجود آوریم. راهکارها و راه‌حل‌های جدید وارد ذهنمان کنیم و با فکری شاداب و پویا به استقبال عید نوروز برویم.

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/77887151288307078254.gif

[ شنبه بیست و ششم اسفند 1391 ] [ 20:45 ] [ گروهی ]

 نظریه برخورد تمدن ها

ساموئل هانتیگتون

تمدنِ‌ یک‌ موجودیت‌ فرهنگی ‌ (cultural Entity)، بالاترین‌ گروه‌بندی‌ فرهنگی‌ و گسترده‌ترین‌ سطح‌ هویت‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ انسان‌ از آن‌ برخوردار است. تمدن‌ هم‌ با توجه‌ به‌ عناصر عینی‌ مشترک‌ - زبان، تاریخ، مذهب، سنت ها و نهادها - تعریف‌ می‌شود و هم‌ با توجه‌ به‌ وابستگی ها و قرابت های‌ ذهنی‌ و درونی‌ انسان ها. تمدن ها پویا هستند، ظهور و افول‌ می‌کنند، انشعاب‌ می‌یابند و درهم‌ ادغام‌ می‌شوند. موجودیت‌ درک‌ شدنی‌ هستند و تشخیص‌ مرز بین‌ آنها سخت‌ اما واقعی‌ است. بخش‌ اعظم‌ تاریخ‌ بشر را تاریخ‌ تمدن ها تشکیل‌ می‌دهد.
اصولاً‌ نقطه‌ اصلی‌ برخورد در این‌ جهان‌ نه‌ رنگ‌ ایدئولوژیکی‌ دارد و نه‌ بوی‌ اقتصادی. شکاف های‌ عمیق‌ میان‌ افراد بشر و به‌ اصطلاح‌ نقطه‌ جوش‌ برخوردها، دارای‌ ماهیت‌ فرهنگی‌ خواهد بود و بس.
‌‌تمدن‌ غرب‌ (آمریکا و اروپا) / تمدن‌ ژاپنی‌ / تمدن‌ کنفوسیوسی‌ (چین‌ و همسایگانش) / تمدن‌ هندی‌ / تمدن‌ اسلامی‌ (کلیه‌ کشورهای‌ مسلمان) / تمدن‌ اسلاو - ارتدکس‌ (روسیه‌ و بخشی‌ از کشورهای‌ بلوک‌ شرق‌ سابق) / تمدن‌ آمریکای‌ لاتین‌ (کلیه‌ کشورهای‌ آمریکای‌ جنوبی).
‌‌در حاشیه‌ این‌ هفت‌ تمدن‌ درگیر، هانتینگتون‌ یک‌ تمدن‌ فرعی‌ دیگر به‌ نام‌ تمدن‌ آفریقایی‌ نیز به‌ حساب‌ می‌آورد که‌ ظاهراً‌ در جدال‌ تمدنها چندان‌ کارآمد نخواهد بود.
اختلاف‌ تمدنها اساسی‌ است. این‌ اختلاف‌ به‌ مراتب‌ از اختلاف‌ ایدئولوژی ها و نظام ها اساسی‌تر است.
خودآگاهتمدن(Civilizationconsciousness) درحال‌افزایش‌است.
 تجدید حیات‌ مذهبی‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ پر کردن‌ خلأ در حال‌ رشد است.
رفتار منافقانه‌ غرب‌ موجب‌ رشد خودآگاهی‌ تمدنی‌ (دیگران) شده‌ است.
 ویژگیهاواختلافات‌فرهنگی‌تغییرناپذیرند.
 منطقه‌گرایی‌اقتصادی‌(Economic regionalism)  و نقش‌ مشترکات‌ فرهنگی‌ در حال‌ رشد است‌ ولی‌ علیرغم‌ گسترش‌ پیمانهایی‌ مانند(North American free trade area) (NAFTA)  و اکو(ECO)  کشورهای‌ غیر عرب‌ مسلمان‌ و... باید توجه‌ داشت‌ که‌ اقتصاد منطقه‌ای‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند رشد کند که‌ ریشه‌ در یک‌ تمدن‌ مشترک‌ داشته‌ باشد.
شکست‌ «دولت‌ - ملت»(Nation - state)  به‌ عنوان‌ واحد اصلی‌ روابط‌ بین‌المللی‌ در آینده‌ بسیار محتمل‌است.
تشدید تنشهای‌ ناسیونالیستی، گرایش‌ فزاینده‌ به‌ درگیری، افزایش‌ سلاح¬های‌ امحأ جمعی، رشد بی‌نظمی‌ در جهان‌ و بروز تنش¬های‌ بین‌المللی‌ ناشی‌ از بحران‌ هویت ‌ (Identity)، از مؤ‌لفه‌هاوبسترسازهای‌اصلی‌برخوردتمدنهاست.
قدرت‌ جهانی‌ و جامعه‌ جهانی‌(The world community)  توهمی‌ بیش‌ نیست‌ و هیچ‌ کشوری‌ در کشوردیگری‌منافع‌استراتژیک‌ندارد.
‌‌ساموئل‌هانتینگتون‌درتوجیهوتعلیل‌نظریه‌برخوردتمدنهابرآن‌است‌که
:


.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 ] [ 21:17 ] [ گروهی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • نمونه سوال
  • بیهوش